24/02/2024 01:05
Search

Valdes sēdes protokols 25.03.2013.

 

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.3

 

Rīgā,                                                                                                    2013.gada 25.martā

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                           Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                                

Valdes locekle                                     Olga Dragiļeva

Valdes locekle                                     Dita Arāja

Valdes loceklis                                    Pēteris Zirnis

Valdes locekle                                     Arta Ģiga

Valdes locekle                                     Nellija Tjarve

Valdes priekšsēdētāja                         Anda Rožukalne

Valdes locekle                                     Madara Fridrihsone

 

Protokolē                                           Nora Vojevodska

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 20:00

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi, aktuālas idejas un valdes darba plāni 2013.gadā.

Sapulces darba kārtība:

 1. Saņemtā korespondence
 2. Jautājuma par autora nodokli žurnālistiem risinājums
 3. Jaunu biedru uzņemšana
 4. Nākama gada LŽA izcilības balva
 5. LŽA mājas lapas uzlabošana
 6. Problēmas ar apmaksāta satura hibrīdu ievietošanu mediju saturā.
 7. Konferences rīkošana
 8. Iespēja LŽA  biedriem klātienē diskutēt par svarīgo
 9. Sabiedriskais medijs

 

Lēmumi

 

 1. Saņemtā korespondence

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

Saņemta vēstule no Ržepicka par problēmām nodokļu jautājumos, uzdot sagatavot atbildi P.Zirnim.

Saņemtā vēstule no Lattelecom par televīzijas programmas TV3 redakcionālo neatkarību. Atbildi uzdots sagatavot P.Zirnim.

7- par, 0-pret, 0-atturas

P.Zirnis

 

10.04.2013.

 

 

    2. Jautājuma par autora nodokli žurnālistiem risinājums

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

2.

Turpinot diskusiju par nodokļiem žurnālistikā  – rosināt Preses likumā iestrādāt likuma pantu par IIN proporcionālu pārdalīšanu IIN un sociālā nodoklī. Definēt žurnālista darbu. Rīkot tikšanos ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, piesaistot G.Rozenbergu. Piedalīties Tieslietu ministrijas mediju likumu uzlabošanas darba grupā.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Rožukalne

30.04.

 

3. Jaunu biedru uzņemšana

 

Nr.

Informācijai

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

3.

 Uzņemta Solvita Demante.

7– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

4. Nākama gada LŽA izcilības balva

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

4.

Rosināt redakcijas un žurnālistus pieteikt kvalitatīvus darbus LŽA izcilības balvai. Īpaši aktīvi runāt ar reģionāliem medijiem, gan aicinot piedalīties, gan atbildīgi izvēlēties labākos paraugus. Balvas komunikācijā uzsvērt, ka tā paredzēta visiem žurnālistiem, nevis tikai LŽA biedriem. Apspriest izmaiņas balvas nolikumā, lai apbalvotu labākos, nevis piemeklētu balvas katrai kategorijai arī gadījumos, kad kādā no kategorijām darbu kvalitātāte neatbilst kritērijiem.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Rožukalne

 

 

 

5. LŽA mājas lapas uzlabošana

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

5.

LŽA mājas lapā ievietot vairāk aktuālas informācijas, kas varētu interesēt LŽA esošos un topošos biedrus. Uzticēt mājas lapas konceptuālo attīstību Ivo Leitānam un Olgai Dragiļevai.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

O.Dragiļeva

 

31.05.

 

 1. Problēmas ar PR

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

6.

Risināt problēmas ar reklāmas un sabiedrisko attiecību uzņēmumiem, kuri veicina apmaksātu rakstu izplatīšanu. Galvenie ierosinājumi: rīkot diskusiju ar nozares pārstāvjiem, lai izteiktu žurnālistu pozīciju; vērsties pie reklāmdevējiem, skaidrojot, ka viņi tiek maldināti, jo šādi vēstījumi ir neefektīvi; veikt pētījumu, kas pierāda, ka apmaksāti materiāli nevar piepildīt reklāmdevēju mērķus.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

A.Rožukalne

 

31.05.

 

 

 1. Konferences rīkošana

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

7.

Plānot LŽA konferences organizēšanu rudenī. Aicināt Ditu Arāju uzņemties tās organizēšanu. Tēmas izvēle. Biedri aicināti aktīvi izteikt viedokli par aktuālu tēmu.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

D.Arāja

 

 

 

 1. Iespēja LŽA  biedriem klātienē diskutēt par svarīgo

 

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

8.

Sarīkot LŽA biedriem pasākumu pavasarī vai vasaras sākumā, kurā biedri varētu dalīties ar sev būtisko informāciju – ko LŽA kā organizācija var darīt biedru labā, kas interesē biedrus?

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Rožukalne

 

31.08.

 

 1. Sabiedriskais medijs

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

9.

Uzaicināt uz publisku diskusiju ar LŽA biedriem  LTV valdes locekli programmas attīstības jautājumos Sergeju Ņesterovu aprīļa beigās ar mērķi saprast, kāda būs viņa darbība rūpējoties par žurnālistikas kvalitāti un tās attīstību sabiedriskajā TV.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Rožukalne

 

15.05.

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)

 

 

Rīgā, 2013.gada 25.martā