20/07/2024 09:07
Search

Valdes sēdes protokols 27.06.2013.

 

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.5

 

Rīgā,                                                                                                    2013.gada 27.jūnijā

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                                

Valdes locekle                                     Olga Dragiļeva

Valdes locekle                                     Dita Arāja

Valdes locekle                                     Arta Ģiga

Valdes priekšsēdētāja                                     Anda Rožukalne

 

NEPLP loceklis                                               Gints Grūbe

 

Protokolē                                                       Anda Rožukalne

 

Sēdi sāk plkst. 17:00

Sēdi beidz plkst. 19:00

 

Sapulces darba kārtība:

  1. Tikšanās ar NEPLP locekli Gintu Grūbi
  2. Jaunu biedru uzņemšana
  3. Par tikšanos ar VID, LM un FM

 

Lēmumi

 

  1. Tikšanās ar NEPLP locekli Gintu Grūbi par jaunā sabiedriskā medija veidošanu

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

LŽA valdes locekļiem nav viennozīmīgs viedoklis par G.Grūbes jaunā sabiedriskā medija veidošanas koncepciju. Valde vienojās, ka varētu veidot savu darbības modeli, taču nevajadzētu lobēt NEPLP intereses.

4- par, 0-pret, 0-atturas

A.Rožukalne

 

 

 

  1. Jaunu biedru uzņemšana

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

2.

Uzņemti 3 jauni biedri: Ingrīda Ābola, Latvijas radio; Daiga Bitiniece un Juris Lipsnis, laikraksts Kurzemnieks

4– par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Rožukalne

 

 

3. Par tikšanos ar VID, LM un FM

 

Nr.

Informācijai

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

3.

Ir panākts, ka LM, VID un FM pārstāvji atbalsta risinājumu, ka tiktu maksātas sociālās apdr.iemaksas no autoratlīdzībām. Uzsāktā darba turpinājums.

4– par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Rožukalne

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / A.Rožukalne /

  (paraksts)

 

 

Rīgā, 2013.gada 27.jūnijā