18/07/2024 20:44
Search

Valdes sēdes protokols, 27.07.2015.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.5

Rīgā, 2015.gada 27.jūlijā

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga

Piedalās:

Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga

Valdes locekle Madara Fridrihsone

Valdes loceklis Rolands Tjarve

Valdes locekle Anna Platpīre

Protokolē Nora Vojevodska

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 19:15

Sēdes darba tēmas:

1. Atlaišana NEPLP

2. K.Dagiļa lūgums iesaistīties viņa atstādināšanas no LR 5 amata pienākumu pildīšanas lietā

3. Jaunu biedru uzņemšana

4. Mediju ekselences centra dibināšana, LŽA iesaistīšanās

5. KM izstrādātās Mediju pamatnostādnes

6. Ētikas komisijas atzinumi par A.Kaimiņa un A.Gobzema sūdzībām par B.Strautmani

Lēmumi

1. Atlaišana NEPLP

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA ir aicinājusi Saeimas frakcijas un Kultūras ministriju izveidot komisiju NEPLP darba vispusīgai izvērtēšanai. No frakcijām atsaukusies NSL, kas piekrīt, ka KM šāda komisija jāveido, taču KM nav likumīgu iespēju tādu veidot. KM uzskata, ka šo varētu regulēt ar Mediju pamatnostādņu izstrādi, taču tas nebūtu iespējams, jo būs daudz citu risināmu jautājumu.
LŽA un A.Dimants tiksies ar prezidenta kancelejas juristiem jau šonedēļ, lai apspriestu iespēju iesniegt sūdzību Satversmes tiesā. 4– par, 0 – pret, 0 – atturas

2. K.Dagiļa lūgums iesaistīties viņa atstādināšanas no LR 5 amata pienākumu pildīšanas lietā

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA biedrs K.Dagilis ir vērsies pie LŽA valdes ar lūgumu iesaistīties viņa atstādināšanas lietā. LŽA ir lūgusi LR valdi iekļaut valdes locekli Madaru izvērtēšanas komisijā, kas jāveido saskaņā ar radio koplīgumu.

Lūdzam turpmāk LŽA biedrus, kas vēlas lūgt LŽA iesaistīšanos radušās konfliktsituācijās, iesniegt argumentētus iesniegumus ar pamatojumu un faktoloģisko izklāstu. 4– par, 0 – pret, 0 – atturas

3. Jaunu biedru uzņemšana

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. Uzņemts Frederic Eger, (rekomendē J.Kaža un S.Jemberga) 4– par, 0 – pret, 0 – atturas

4. Mediju ekselences centra dibināšana, LŽA iesaistīšanās

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. Ziemeļvalstu padome plāno dibināt Mediju ekselences centru, lai finansētu žurnālistu mūžizglītību; LŽA piekritusi būt par vienu no dibinātājiem 4– par, 0 – pret, 0 – atturas

5. KM izstrādātās Mediju pamatnostādnes

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA viedoklis KM izstrādātajās Mediju pamatnostādnēs:

1) mediju finansēšanas sakārtošana, nodalot sabiedrisko mediju finansēšanu, reklāmas ieņēmumus un valsts finansējumu

2) jāveido Mediju atbalsta fonds, kura finansēšanas prioritātēm jābūt pētnieciskai žurnālistikai un reģionālajiem medijiem. Fonda līdzekļu piešķiršanas kritērijiem jābūt ilgtermiņa un prognozējamiem.

3) Jāpanāk ar likumu aizliegt pašvaldībām veidot savus medijus, kas darbotos reklāmas tirgū

4) Jāturpina uzsāktais darbs pie autoratlīdzību nodokļu sakārtošanas, paredzot tajā iekļaut VSAOI, nevis IIN, lai autoratlīdzību saņēmējiem nebūtu problēmu ar dažādu pabalstu un pensiju saņemšanu

4– par, 0 – pret, 0 – atturas

6.Ētikas komisijas atzinumi par A.Kaimiņa un A.Gobzema sūdzībām par B.Strautmani

Nr. Informācijai Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA Ētikas komisija izvērtējusi A.Kaimiņa un A.Gobzema sūdzības par B.Strautmani, tuvākā laikā tiks sniegtas atbildes sūdzību iesniedzējiem.

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / S.Jemberga /

(paraksts)

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

(paraksts)