02/10/2023 23:41

Valdes sēdes protokols, 28.10.2014.


Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.8

 

Rīgā,                                                                                                    2014.gada 28.oktobrī

 

                               

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Anda Rožukalne

 

Piedalās:                                                                

 

Valdes priekšsēdētāja                                                 Anda Rožukalne

Valdes locekle                                                 Evita Puriņa

Valdes locekle                                                 Sigita Kirilka

Valdes locekle                                                 Māra Miķelsone

Valdes locekle                                                 Ivonna Plaude

Valdes loceklis                                                            Olga Dragiļeva

 

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

 

 

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 20:00

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

Sēdes darba kārtība:

 

  1. LŽA konference 2014.gada 28.novembrī
  2. Jaunu biedru uzņemšana LŽA
  3. Korespondence.

 

 

Lēmumi

 

  1. LŽA konference 2014.gada 28.novembrī

 

 

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

LŽA konferenci š.g. – 28.novembrī, SSE telpās no plkst.10:00-15:00

Konferences tēma: Mediju loma un atbildība hibrīdkarā.

Tuvākā laikā tiks izsūtīta konferences programma.

 

6- par, 0-pret, 0-atturas

 

 

 

   

  1. Jaunu biedru uzņemšana LŽA

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Uzņemt LŽA biedru rindās Agri Samcovu.

 

6– par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

  1. Korespondence

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

 

Sagatavot atbildi Izdevniecībai “Rīgas viļņi”

 

6– par, 0 – pret, 0 – atturas

A.Rožukalne

 

 

 

 

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

2.

Sagatavot atbildi LTRK

 

6– par, 0 – pret, 0 – atturas

P.Zirnis

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / A.Rožukalne /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)