24/02/2024 00:37
Search

Valdes sēdes protokols 30.10.2012.

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.30/10/2012

 

Rīgā,                                                                                                    2012.gada 30.oktobrī

 

 

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja                                     Inga Spriņģe

 

Piedalās:                                                                

Valdes locekle                                     Ivo Leitāns

Valdes locekle                                     Madara Fridrihsone

Valdes loceklis                                                Arta Ģiga

Valdes locekle                                     Marta Cerava

Valdes loceklis                                                Pēteris Zirnis

Valdes loceklis                                                Arnis Krauze

Valdes priekšsēdētāja                                     Inga Spriņģe

 

Protokolē                                                       Nora Vojevodska

  

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 19:30

Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi.

 

 Sapulces darba kārtība:

1. Par jaunu biedru uzņemšanu.

2. Biedru ierosinājumi par Ētikas kodeksa papildināšanu.

3. Par biedru izstāšanos no LŽA.

4. Seminārs Copy/Paste jeb plaģiātisma problēma Latvijas medijos.

5. Aicināt biedrus virzīt kandidātus LŽA jaunajai valdei.

6. Sasaukt LŽA biedru kopsapulci 23.11.2012.

7. Uz kopsapulci LŽA revidentam G.Rozenbergam sagatavot finanšu datus par LŽA darbību 2012.gadā, par biedru naudu samaksu.

8. Aicināt biedrus virzīt kandidātus LŽA jaunai Ētikas komisijai.

9. Aicināt biedrus virzīt kandidātus LŽA jaunai Izcilības balvas žūrijai.

10. 23.11.2012. konferences – Latvijas mediju attīstība un nākotne tiešraide.

 

 Lēmumi

    1. Par jaunu biedru uzņemšanu

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

1.

LŽA uzņemti jauni biedri – Kristīne Žilde, Dagnija Neimane, Laura Vonda, Liene Barisa-Sermule, Anna Platpīre, Ella Semjonova, Irina Kurganova

7- par, 0-pret, 0-atturas

 

 

 

 

    2. Biedru ierosinājumi par Ētikas kodeksa papildināšanu.

  

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

2.

Valde rosina izsūtīt apkopojumu par biedru iesniegtajiem papildinājumiem Ētikas kodeksā un par to ieviešanu balsot 23.11. biedru kopsapulcē

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

M.Fridrihsone

1.11.2012.

 

3. Par biedru izstāšanos no LŽA

 

Nr.

Informācijai

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

3.

Par izstāšanos no LŽA paziņojusi Ginta Mūrniece.

 

 

 

 

4. Seminārs Copy/Paste jeb plaģiātisma problēma Latvijas medijos.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

4.

13.11. plkst.18:00 organizēt semināru par Copy/Paste jeb plaģiātisma problēmu Latvijas medijos. Lektors Ilmārs Punka. Semināra norises vieta – ES māja (Aspazijas bulvāris 28).

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

 5. Aicināt biedrus virzīt kandidātus LŽA jaunajai valdei.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

5.

Aicināt biedrus virzīt kandidātus LŽA jaunajai valdei, pirms tam uzrunājot konkrēto kandidātu, noskaidrojot, vai kandidāts vēlas kandidēt.

7– par, 0 – pret, 0 – atturas

I.Spriņģe

 

 

 

6. Sasaukt LŽA biedru kopsapulci 23.11.2012.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

6.

Sasaukt LŽA biedru kopsapulci 23.11.2012. plkst.18:00 Zviedru ekonomikas augstskolas telpās.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

7. Uz kopsapulci LŽA revidentam G.Rozenbergam sagatavot finanšu datus par LŽA darbību 2012.gadā, par biedru naudu samaksu.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

7.

Uz kopsapulci LŽA revidentam G.Rozenbergam sagatavot finanšu datus par LŽA darbību 2012.gadā, par biedru naudu samaksu.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

8. Aicināt biedrus virzīt kandidātus LŽA jaunai Ētikas komisijai.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

8.

Aicināt biedrus virzīt kandidātus LŽA jaunai Ētikas komisijai, pirms tam uzrunājot kandidātus.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

9. Aicināt biedrus virzīt kandidātus LŽA jaunai Izcilības balvas žūrijai.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

9.

Aicināt biedrus virzīt kandidātus LŽA jaunai Izcilības balvas žūrijai, pirms tam uzrunājot kandidātus.

7 – par, 0 – pret, 0 – atturas

 

 

 

 

10. 23.11.2012. konferences – Latvijas mediju attīstība un nākotne tiešraide.

 

Nr.

Lēmums

Balsojums

Atbildīgais

Termiņš

10.

10. 23.11.2012. konferences – Latvijas mediju attīstība un nākotne tiešraides tehnisko nodrošinājumu uzticēt SIA RED DOT MEDIA.

 

6 – par, 0 – pret, 0 – atturas.

No balsojuma atturas A.Ģiga

 

 

 

  

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / I.Spriņģe /

(paraksts)

 

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

  (paraksts)

 

 Rīgā, 2012.gada 30.oktobrī