17/06/2024 00:58
Search

Valdes sēdes protokols, 30.11.2015

Biedrības „Latvijas Žurnālistu asociācija”

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.8

Rīgā, 2015.gada 30.novembrī

Sēdi vada

Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga

Piedalās:

Valdes priekšsēdētāja Sanita Jemberga

Valdes locekle Arta Ģiga

Valdes loceklis Rolands Tjarve

Valdes locekle Gunta Sloga

Valdes locekle Anna Platpīre

Protokolē Nora Vojevodska

Madara Fridrihsone nevar būt klāt, bet balsojumus iesniegusi rakstiski pirms sēdes.

Sēdi sāk plkst. 18:00

Sēdi beidz plkst. 19:15

Sēdes darba tēmas:

1. KM izstrādātās mediju pamatnostādnes & pilnveidojamo/grozāmo likumu saraksts

2. MK noteikumi par jauno kārtību, kādā tiks piešķirtas akreditācijas žurnālistiem

3. LŽA biedru nemaksātāju un citās profesijās strādājošo (piem.sabiedriskās attiecības) darbības apturēšana.

4. LŽA ikgadējā konference un balvu pasniegšanas ceremonija 2016.gadā 18.martā

Lēmumi

1. KM izstrādāto pamatnostādnes & Pilnveidojamo/grozāmo likumu saraksts

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. 1. LŽA uzskata, ka dokumentā arvien ir pārāk daudz vispārīgu, atbalstāmu ideju, kuru īstenošanas mehānisms un pieejamais finansējums īstenošanai nav skaidrs (piemēram, Mediju atbalsta fonds, sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus un finansēšanas modelis). Dokumentā ir pazudušas jebkādas ambīcijas, kas ļautu ieraudzīt nozares ilgtermiņa attīstību, un tiek risināti daudzi taktiski jautājumi.

2. LŽA ir iesniegusi savu viedokli par sagatavotajiem dokumentiem (tas tiks publicēts arī LŽA mājas lapā), bet 2016.gadā piedāvās konkrētus likumu grozījumus, kurus izstrādās kopā ar juristiem. 5– par, 0 – pret, 0 – atturas R.Tjarve 15.01.2016.

2. MK noteikumi par jauno kārtību, kādā tiks piešķirtas akreditācijas žurnālistiem

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. Vairāki LŽA biedri un valdes locekļi nepiekrīt jaunajiem MK noteikumiem par akreditācijas procesu žurnālistiem. LŽA gatavo vēstuli attiecīgajām institūcijām ar saviem iebildumiem un priekšlikumiem (tiks publicēta mājas lapā). Balsojums par jaunajiem MK noteikumiem: 3– pret, 1 – par, 2 – atturas S.Jemberga 01.12.2015.

3. LŽA biedru nemaksātāju un citās profesijās strādājošo (piem.sabiedriskās attiecības) darbības apturēšana.

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA ir virkne biedru, kuri jau gadiem nemaksā biedru naudu, kā arī biedri, kuri vairs nestrādā žurnālistikā un tādējādi viņiem nav pamata būt profesionālas žurnālistu organizācijas biedriem.

1. Tuvākā laikā LŽA revidents G.Rozenbergs izsūtīs e-pastus biedra naudas nemaksātājiem. Ja līdz 31.12.2015.parādi par biedru naudu netiks nomaksāti, attiecīgo biedru darbība LŽA tiks apturēta. Līdz ar to netiks izsniegtas biedra kartes.

2. LŽA lietvede N.Vojevodska izsūtīs e-pastus LŽA biedriem, par kuriem ir šaubas – vai viņi vēl joprojām strādā ar žurnālistiku saistītā jomā. Ja biedri vairs nestrādā žurnālistikā, biedri tiks aicināti paši apturēt darbību. Par tiem, kuri neatbildēs vai nevarēs iesniegt aktīvas žurnālistiskas darbības apliecinājumu, LŽA valde lems par izslēgšanu.

5– par, 0 – pret, 0 – atturas 1.
G.Rozenbergs – 31.12.2015.

2.
N.Vojevodska
– 31.12.2015. 31.12.15.

4. LŽA ikgadējā konference un balvu pasniegšanas ceremonija 2016.gadā 18.martā

Nr. Lēmums Balsojums Atbildīgais Termiņš

1. LŽA Izcilības balvas ceremoniju un ikgadējo konferenci tiek plānots organizēt 18.03.2016. Drīzumā tiks izsludināta LŽA Izcilības balvas darbu iesniegšanas kārtība.

5– par, 0 – pret, 0 – atturas Atbildīgā par konferenci – A.Platpīre.

Atbildīgā par Izcilības balvas izsludināšanu – S.Jemberga 31.12.2015.

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ / S.Jemberga /

(paraksts)

Protokolēja: ______________________ / N.Vojevodska /

(paraksts)