17/06/2024 02:06
Search

Vitronic Baltica un partneri sūdzība Ētikas komisijai

2012.gada 18.jūnijā televīzijas kanāla TV3+ raidījumā Kriminal+tika rādīts žurnālista Andreja Hramcova sagatavots sižets par atsevišķu personu privātu iniciatīvu pirms pārvietojamiem fotoradariem izvietot brīdinošas zīmes „Uzmanību! Notiek fotomedības” (18. jūnija raidījumu iespējams noskatīties TV3Play mājas lapā. A.Hramcova veidotais sižets skatāms no 01:30 minūtes).

Pēc iepazīšanās ar augstāk minēto sižetu uzņēmums KS Vitronic Baltica un partneri vēršas Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas komisijā ar lūgumu izvērtēt, vai LŽA biedrs žurnālists A.Hramcovs sagatavotajā sižetā nav pārkāpis Ētikas kodeksa 2.1. un 2.2. punktu, paužot patiesībai neatbilstošu informāciju par KS Vitronic Baltica un partneri darbību, kas notiek saskaņā ar noslēgto līgumu ar LR Valsts policiju, kā arī maldinot sabiedrību par pārvietojamo fotoradaru darbības būtību.

Uzņēmums uzskata, ka žurnālists ir pārkāpis Ētikas kodeksa 2.1. punktu, jo sagatavotajā sižetā žurnālists apgalvo, ka „pēc noteikumiem pirms fotoradariem jābūt savlaicīgi izliktām brīdinājuma zīmēm, bet, ja tās uzstādīs, tad uzņēmuma Vitronic Baltica bizness izputēs”. A.Hramcova apgalvojums ir pretrunā ar LR šobrīd spēkā esošo Ceļu satiksmes likumu, kas paredz, ka brīdinājuma zīmes tiek izvietotas pirms stacionārajiem fotoradariem, nevis pārvietojamām ātrumu fiksējošajām ierīcēm. Attiecīgi žurnālists sagatavotajā sižetā ne tikai sniedz nepatiesu informāciju, bet arī, gatavojot sižetu, nav iepazinies ar likumdošanu, kas nosaka ātruma kontrolējošo mērierīču izmantošanu ceļu satiksmes organizēšanā.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc KS Vitronic Baltica un partneri neizvieto zīmes pirms fotoradariem, KS Vitronic Baltica un partneri preses pārstāve Antra Gaile žurnālistam norādīja, ka:

  1. uzņēma uzdevums nav izvietot brīdinošas zīmes, bet gan nodrošināt ātrumu pārkāpumus fiksējošo mērierīču izvietošanu, ko paredz noslēgtais līgums ar Valsts policiju;

  2. kā arī to, ka LR likumdošana paredz brīdinājuma zīmju izvietošana tikai pirms stacionārajiem fotoradariem, nevis pārvietojamām mērierīcēm;

  3. ievērojot šos divus apstākļus, uzņēmumam nav jāizvieto brīdinošās zīmes pirms pārvietojamiem fotoradariem.

Ņemot vērā, ka sagatavotajā sižetā no Vitronic Baltica un partneri preses pārstāves Antras Gailes teiktā bijā atstāta tikai pirmā daļa, tad uzskatām, ka žurnālists uzņēmuma atbildi atspoguļojis neobjektīvi, patiesībai neatbilstoši un sabiedrību maldinoši, tādejādi pārkāpjot Ētikas kodeksa 2.2. punktu.

Uzskatām, ka augstāk minētie Ētikas kodeksa pārkāpumi ir nopietni, un lūdzam komisiju sniegt savu vērtējumu un izvērtēt LŽA biedra Andreja Hramcova rīcību.

Ar cieņu,

KS „Vitronic Baltica un partneri”

komplementāra biedra

AS „Vitronic Baltica” valdes loceklis

Sergejs Borisovs